Tri diskusie, ktoré by ste si počas Noci výskumníkov nemali nechať ujsť!

Tri diskusie, ktoré by ste si počas Noci výskumníkov nemali nechať ujsť!

Besedy s poprednými slovenskými odborníkmi na atraktívne témy Vás čakajú už tento piatok, 30.9.2016, v Bratislave, počas Európskej noci výskumníkov.

Okrem bohatého programu na pódiu v Starej tržnici, SNM, SNG a V-klube, ale aj jedinečnej holografickej show, či stovke interaktívnych prezentácií vo vedeckých stánkoch, Vás pozávame na výnimočné diskusie na témy - evolúcie, prepojenia virtuálnej reality a medicíny, či neuropsychológie. Nenechajte si ujsť skvelú príležitosť stretnúť naživo popredných slovenských vedcov a odborníkov, položiť im priamo Vaše zvedavé otázky a predovšetkým  dozvedieť sa o živote VIAC!


Veda v centre: Virtuálna realita v medicíne

30.9.2016, piatok, 17:30, V - klub, Námestie SNP 12, vstup voľný
Hostia:
doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD., prednosta Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK
Ing. Fedor Lehocki, PhD., z Ústavu robotiky a kybernetiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Využitie virtuálnej reality stále viac smeruje aj do iných oblastí a sfér, ako sú len hry a zábava. Technológia virtuálnej reality dokáže totiž prepojiť poznatky, zábavu a interakciu do jedného celku, a tak sa rozširuje postupne do takých oblastí ako je teleprezencia, telerobotika, a telemedicína, kde sa čoraz viac odborníkov zaoberá výskumom v oblasti medicínskeho využitia virtuálnej reality. Technológia virtuálnej reality  umožňuje dokonalú vizualizáciu ľudského tela, vytvorí priestorové modely jeho orgánov, čo umožňuje študentom medicíny nielen študovať do detailov ľudské telo, ale mladým lekárom pomáha  pripraviť sa na náročné operácie. Ako je na tom výskum zariadení, ktoré by mohli využívať technológiu virtuálnej reality  v medicínskej praxi? Kde všade sa dá v blízkej budúcnosti očakávať nástup virtuálnej reality v klinickej medicíne? Ktoré zariadenia využívajúce jej technológiu už dnes pomáhajú v experimentálnej fáze našim lekárom?

Nočné rozhovory: Život – jeho formy a vývoj – fakty a mýty

30.9.2016, piatok, 21:00, Objavovňa, Prírodovedné múzeum, SNM, vstup voľný
Hostia:
Prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Prírodovedecká fakulta UK
Prof. RNDr. Juraj Krajčovič, CSc.; Prírodovedecká fakulta UK
Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH, Ústav molekulárnej biomedicíny, Lekárska fakulta UK;
RNDr. Ivona Kautmanová, PhD., Prírodovedné múzeum SNM
Moderuje: Ing. Ján Mečiar, Bratislava

Široká diskusia  s odborníkmi z oblasti molekulárnej biológie, evolúcie, zoológie a botaniky.
V diskusii sa objavia témy: vznik života, bunka základ života, pôvod a evolúcia človeka, experimentálna evolúcia, základné tézy Darwinovej evolučnej teórie, čas a priestor v ontogenéze a evolúcii, synchrónia, heterochrónia a heterotopia, ekológia a evolúcia, variabiliita životných prejavov (life-history) na úrovni populácie a flexibilita života, evolúcia a metódy v biomedicínskom výskume smrť ako koniec života a jej nedefinícia, mechanizmy starnutia - bunka vs organizmus kmeňové bunky - život po smrti DNA ako kód života - veľmi zle napísaný softvér ľudský genómový projekt atď.
Diskusiu budete môcť sledovať aj prostredníctvom online streamingu.

Neuropsychológia - ako psychológovia vyšetrujú mozog a jeho funkcie

30.9.2016, piatok, 21:00, V - klub, Námestie SNP 12, vstup voľný
Hostia:
Prof. PhDr. Anton Heretik, PhD. a PhDr. Michal Hajdúk, PhD., Kateda psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Moderuje:
Mgr. Petra Brandoburová, PhD., Centrum Memory, Bratislava

Keď si naša pamäť nepamätá, že pozornosť nedáva pozor (a myslenie nemysli)...
Čo je to neuropsychológia? Kde ju využívame? Ako súvisí kognícia s každodenným fungovaním? Čo je to kognitívny deficit a ako ho merať?