STARTUP SHOW NA DANUBE UP

STARTUP SHOW NA DANUBE UP

Atraktívna prezentácia inovatívnych nápadov a startup projektov  súvisiacich s vodou a jej ochranou zo Slovenska, Nemecka, Holandska, Rakúska a Malty. Príďte sa v piatok, 8. júla o 16:30 pozrieť na šikovných ľudí a skvelé nápady, ktoré si zaslúžia našu pozornosť i podporu! Čakáme Vás na námestí Milana Rastislava Štefánika v Eurovei v Bratislave.

Slovensko

3E MIL

Slovenské celosvetovo unikátne patentované riešenie vyrába elektrickú energiu z vody plávajúcim vodným kolesom - zariadením 3E MILL, a zároveň chce aktívne prispieť k záchrane našej planéty. Ide o ekologicky šetrné riešenie výroby elektrickej energie,  pri ktorom je dopad na riečne prostredie minimálny. Vyrába obnoviteľnú energiu s takmer nulovým trvalým dopadom na riečne prostredie. Nie je potrebné prehradzovať rieky a vytvárať vzdutú hladinu, no napriek tomu vytvára pre elektrickú sieť stabilný a predvídateľný zdroj elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.
Viac

Ekočističky

Ekologické čističky odpadových vôd sú izolované štrkové polia, do ktorých sa privádza znečistená odpadová voda. V štrku sú vysadené vodné rastliny, slúžiace na vyčistenie vody. Rastliny prečistia vodu za pomoci svojich koreňov a aeróbnych baktérií žijúcich v okolí koreňov. Baktérie žijú s rastlinami v harmónii a symbióze. Koreňové čističky odpadových vôd recyklujú vodu a chránia životné prostredie.
Viac

Slovak Diamond Group

Prezentácia v stánku na námestí.   
Projekt ekologického čistenia vôd pomocou bórom dopovaných diamantových elektród využíva pre skvalitnenie životného prostredia najmodernejšie nanotechnológie vyvíjané tímom mladých vedcov na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU v Bratislave. Metóda je ako jedna z mála schopná odbúrať z vody aj tie najzložitejšie a najškodlivejšie molekuly akými sú liečivá, pesticídy či drogy.

Nemecko

RiverApp

RiverApp je inovatívny produkt umožňujúci ľahký prístup cez mobilné zariadenia k najaktuálnejším riečnym dátam v reálnom čase ( ako napr. výška, prietok a teplota vody) z viac ako 30 hydrologických ústavov v Európe a Severnej Amerike. Snaží sa vyriešiť problém, ktorý je v rámci EÚ vysoko aktuálny, a to je obrovská fragmentácia zdrojov a foriem riečnych dát. RiverApp centralizuje tieto údaje na jednom mieste a v jednej aplikácii. Navyše obohacuje tieto údaje o cenné informácie pre ľudí prevádzkujúcich vodné športy (kajakári, rybári), a tiež umožňuje ľahkú interpretáciu týchto dát pre laikov. Poskytnutím správnych a zrozumiteľných informácií umožňuje bezpečnejší prístup do riek. Zároveň pomáha objavovať nové regióny pre vodné športy a podporuje rozvoj lokálneho turizmu.
Viac

Rakúsko

PegelAlarm

Najnovšie štúdie odhadujú, že do roku 2050 sa náklady na škody spôsobené extrémnymi povodňami v Európe zdvojnásobia. V porovnaní s celkovým množstvom prírodných rizík spôsobujú povodne najväčšie škody, napr. vo Švajčiarsku, Rakúsku, či v Nemecku, kde žije až  2.400.000 ľudí v povodňami ohrozených a rizikových riečnych zónach. Strach z povodní však môže byť porazený včasnými informáciami, ktoré umožnia prijať opatrenia skôr ako dôjde k záplavám a zabrániť obrovským škodám. Preto je potrebný systém, ktorý zhromažďuje aktuálne údaje  (výška vody, predpoveď jej hodnôt, dážď a jeho intenzita, obrázky z webkamier apod.). Aplikácia PegeAlarm zhromažďuje tieto dáta a aktívne ľudí varuje, dokonca špecificky s ohľadom na ich polohu a vzdialenosť od rieky, a to aj počas spánku. V súčasnej dobe existuje len niekoľko malých systémov, ale žiadne riešenie naprieč krajinami. Keďže rieky nerešpektujú hranice, PegelAlarm dokáže dodať informácie v reálnom čase poisťovniam, online spravodajstvám, federálnym inštitúciám (od štátov po malé mestá), núdzovým inštitúciám (hasiči, civilná obrana atď.), priemyselným podnikom, vodákom, rybárom, rovnako aj farmárom a samozrejme všetkým ľuďom žijúcim v riekami ohrozených zónach. Poisťovne tak napr. môžu rozdávať informácie svojim zákazníkom tým, že im vyšlú varovanie cez aplikáciu, aby sa minimalizovalo poškodenie.
Viac

Holandsko

RanMarine Technology. Cleaner Waters. Better Business

Pôvodom juhoafrický Startup  sa zameriava na management nakladania s odpadmi v prístavoch a námornom priemysle, pričom k zberu povrchového odpadu v rámci mestských vodných plôch a prístavov využíva automatizované námorné drony. Vyvíja tiež produkt - WasteShark, autonómny aqua dron, ktorý zbiera odpad z prístavov a odvádza ho do oficiálneho systému zberu odpadov v prístave.  Cieľom je obmedziť prepúšťanie množstva plastov a iných ekologicky škodlivých produktov z prístavu do  voľného mora. WasteShark  prezentuje  jedinečnú schopnosť zhromažďovať a zbierať odpad 24 hodín denne bez ohľadu na poveternostné alebo pracovné obmedzenia.
Viac

Malta

Paragon Europe

˟ Ilustračná fotografia, zdroj: pixabay.com/ ngocphuc1404

Sprievodné podujatie 7. Európskeho summitu regiónov a miest bude prebiehať na nábreží Dunaja a na námestí Milana Rastislava Štefánika v bratislavskej Eurovei pod názvom „DANUBE UP“.  Počas dvoch dní (8 – 9. 7.2016) ponúkne bohatý kultúrny program, vedecko-populárne diskusie, prezentácie inovatívnych riečnych projektov a startupov, ale aj turistické atrakcie s tematikou vody a inovácie v oblasti vody a ochrany vôd.
Viac informácií