Obávaný strašiak leta - KLIEŠŤ

Obávaný strašiak leta - KLIEŠŤ

V júnovej vedeckej kaviarni budete môcť diskutovať o našom najznámejšom parazitovi – kliešťovi, ktorý nepochybne patrí k obávaným strašiakom leta pre návštevníkov prírody.
Vo štvrtok 30. júna 2016 o 17.00 hod. privítame v Centre vedecko-technických informácií SR významného slovenského vedca – biológa a popredného parazitológa doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Rozpovie nám životný príbeh kliešťa, ako krv cicajúceho parazita.
Podujatie sa koná v Centre vedecko-technických informácií SR, Lamačská cesta 8/A, konferenčná miestnosť na 2. poschodí.
Vstup na podujatie je zdarma.
Viac informácií o podujatí