Festival vedeckých filmov 2016 sa bude niesť v znamení čísla tri

Festival vedeckých filmov 2016 sa bude niesť v znamení čísla tri

Nadšenci vedy a vedecko-populárnych filmov sa môžu opäť tešiť na zaujímavé filmy. Tretí ročník Festivalu vedeckých filmov 2016 sa uskutoční 27.6. až 29.6. 2016 v priestoroch Divadla Malá scéna STU v Bratislave. Keďže Festival vedeckých filmov je v tomto roku zameraný prioritne na slovenskú vedu a koná sa už tretí rok, bude sa niesť v znamení čísla tri. Tešiť sa môžete na filmy zo slovenskej produkcie, ale aj na diskusie s poprednými slovenskými vedcami.

Rok strukovín

Festival bude rozdelený do 3 tematických dní a 1 z nich bude pri príležitosti Medzinárodného roka strukovín 2016 venovaný poľnohospodárskym a potravinárskym vedám so zameraním na parazitológiu. Dokumentárny film Agrobiodiverzita – za čo môže človek, na úvod divákom objasní, ako samotná príroda ovplyvňovala agrobiodiverzitu v dávnej histórii a následne vysvetlí súčasný negatívny vplyv človeka. Hovorí sa, že čím zdravšie jedlo jeme, tým je menej chutné.  Je toto tvrdenie opodstatnené, alebo iba marketing chce, aby sme jedli presolené a presladené potraviny, a aby z nás mal farmaceutický, ale aj iný marketing ďalší úžitok? Dokument Bezpečné a chutné potraviny predstaví Výskumný ústav potravinársky a hosťom bude Ing. Pavol Hauptvogel, PhD., riaditeľ NPPC – Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch.

Umelá inteligencia v našom živote

Druhý deň bude patriť technickým vedám a robotike, kedy nahliadnete do sveta mobilných robotických systémov a umelej inteligenciie- Dokumentárny film Mobilné robotické systémy vtiahne diváka do snov a utópií, ktorými ľudstvo žije odjakživa, a ktoré sú motorom pokroku, neustálej zvedavosti a výzvou na posúvanie hraníc poznania. Dokument Dnes v budúcnosti sa zaoberá navrhovaním a konštrukciou strojov a strojných zariadení, ktoré využívajú prvky umelej inteligencie. V diskusii ako hosť vystúpi Mgr. Pavel Petrovič, PhD., z Katedry aplikovanej informatiky, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave.

Parazitológia

Posledný deň budú premietané filmy Živý proti živým, ktorý predstaví divákom živých nepriateľov ľudstva, vďaka ktorým vyhaslo oveľa viac životov, ako vo všetkých vojnách dohromady. Sú nimi infekčné choroby, ktoré spôsobujú živé organizmy. Vírusy, baktérie, jednobunkové parazity, ale aj červy, roztoče, alebo hmyz. Parazity a parazitmi prenášané infekčné choroby patria k najčastejším príčinám úmrtí na tejto planéte. Dokumentárno-vzdelávací film - Parazity v mestách z dielne Parazitologického ústavu SAV prehľadne popisuje stav výskytu parazitov v jednotlivých lokalitách na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako hosť k nám zavíta doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV v Košiciach.

ZvedaVEC na FVF

V rámci večerného premietania, ktoré sa uskutoční 29. júna o 19:00 hod., uvidíte krátke videá z cyklu dokumentárnych filmov venovaných vede a technike – ZvedaVEC, v ktorých ako „sprievodca“ novými technológiami vystúpi známy raper Vec. Premietať sa budú videá na témy: Počítačová bezpečnosť, Inteligentné systémy – drony, Telekomunikácie, Internet a multimédiá, či Inteligentné systémy. V rámci premietania bude prebiehať diskusia s Branislavom Kováčom (Vec) a s hosťami prof. Ing. Máriou Bielikovou, PhD., z Fakulty informatiky a informačných technológií STU, prof. RNDr. Jozefom Nogom, DrSc., predsedom Učenej spoločnosti SAV a doc. RNDr. Karolom Nemogom, CSc., z Matematického ústavu SAV.

Organizátorom Festivalu vedeckých filmov je Centrum vedecko-technických informácií SR. Festival sa koná ako sprievodné podujatie Európskej Noci výskumníkov 2016.
Viac informácií o Festivale vedeckých filmov 2016 nájdete na www.fvf.cvtisr.sk. Vstup na všetky podujatia je voľný, skupiny nad 10 osôb a školské skupiny je potrebné zaregistrovať. O naplnenosti kapacity na jednotlivé premietania budeme priebežne informovať.


Festival vedeckých filmov 2016 na Facebooku.