Fantastická vedecká show Michaela Londesborougha - Svetlo a zvuk v 6 slovenských mestách!

Fantastická vedecká show Michaela Londesborougha - Svetlo a zvuk v 6 slovenských mestách!

OZNAM: Kapacita registrovaných účastníkov vedeckých show do všetkých miest bola naplnená.
Bohužial, už mie je možné registrovať ďalších záujemcov.

Európska noc výskumníkov 2016 Vám tento rok prináša bohatú ponuku sprievodných podujatí pred samotným festivalom.
Žiaci a študentí základných a stredných škôl sa môžu teši na atraktívne vystúpenie obľúbeného popularizátora vedy Michaela Londensborougha, ktorý dlhodobo žije a pôsobí v Českej republike. Mladé publikum jeho prístup k vede a spôsob komunikácie zbožňuje! Nenechajte si ujsť skvelú príležitosť zažiť ho naživo a vyberte si z ponuky šiestich miest, ktoré na Slovensku v rámci svojeje roadsho navštívi!

  • 20.9.2016, 9:00 - Aula prof. M. Prasličku (M5) v RB pavilóne,  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,  Moyzesova 11, Košice
  • 21.9.2016, 9:00 - Aula 3, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, Žilina
  • 22.9.2016, 9:00 - Veľká sála, Staré divadlo Karola Spišáka, 7. pešieho pluku,  Nitra
  • 28.9.2016, 9:00 - Aula Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 1, Trenčín
  • 29.9.2016, 9:00 - miestnosť F 313, Faktulta prírodných vied, Tajovského 40, Banská Bystrica
  • 30.9.2016, 9:00 - V - klub, Nám. SNP 12, Bratislava

Svetlo a zvuk

Svet okolo nás vnímame predovšetkým zrakom a sluchom. I keď svetlo a zvuk považujeme za samozrejmosť, niektoré ich vlastnosti sú veľmi prekvapivé. Spoločným princípom svetla a zvuku je vlnenie. Navzdory tomu sa oba tieto javy výrazne líšia. Ako je možné, že svetlo je približne miliónkrát rýchlejšie ako zvuk? Prečo počujeme, čo sa deje za rohom, ale nevidíme to? Prečo sa zvuk nešíri vákuom? Môžeme zvuk vidieť? Prečo vnímame rôzne farby? Môžeme pomocou svetla preniesť informácie? V priebehu vedeckej show „Svetlo a zvuk“ Michael Londesborough na tieto otázky odpovie a pomocou zaujímavých experimentov názorne predvedie vlastnosti svetla a zvuku. Diváci sa rovnako môžu tešiť na ukážky, ktoré približujú najnovšie vedecké poznatky.

Na predstavenie je potrebné sa registrovať. Prihlasovací formulár nájdete na www.ncpvat.sk v sekcii popularizačné aktivity.