Víťazi súťaže Prečo je to tak? 2015

Víťazi súťaže Prečo je to tak? 2015

Naša festivalová porota vyhodnotila tvorivú súťaž - Prečo je to tak? určenú deťom a mladeži zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorú realizujeme v spolupráci s EQUITY, o. z. Úlohou detí bolo vysvetliť a tvorivo zachytiť situácie a javy z bežného života, ktoré im pomohli pochopiť školské vedomosti alebo učitelia. Zážitky z vyučovania, či učenia mimo školy, ktoré deťom pomohli objasniť, ako fungujú veci okolo nás a ako vznikajú javy, s ktorými sa bežne stretávame, mohli deti výtvarne spracovať, či slovne opísať a podeliť sa tak o svoje vedomosti s nami!
Všetkým deťom, ktoré sa pod vedením vynikajúcich a angažovaných pedagógov zapojili do našej súťaže veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa z ich vedomostí.
Naša porota oceníla nasledovné práce.

  1. miesto: Anabela Mirgová - Mozaika z recyklovaných obalov, Veľká Ida
  2. miesto: Stopy a odtlačky, Sandra Gilková, Kristián Gilk, Denisa Mušková, Paulína Mušková, Peter Puška/ tím žiakov -1. ročníka PŠD Muránska Dlhá Lúka pod vedením Mgr. Moniky Podolinskej
  3. miesto: Rebeka Cinová - Kde pramení rieka, ZŠ Giraltovce


Špeciálnu cenu za snahu a nasadenie získli aj žiasi 3. ročníka ZŠ Muránska Dlhá Lúka a pani učiteľka za skvelú prácu s deťmi:
Ján Grlák: Prečo slnko zapadá?
Stanislava Mušková: Dážď
Denis Puška: Prečo je jeseň farebná?

Víťazom srdečne blahoželáme a posielame im krásne ceny!