Prezident SR, Andrej Kiska zavítal na Noc výskumníkov v Poprade!

Prezident SR, Andrej Kiska zavítal na Noc výskumníkov v Poprade!

Vedcom z Astronomického ústavu SAV sa počas Noci výskumníkov v Poprade podaril husárky kúsok! Podujaite svojou osobnou návštevou poctil prezident SR, pán Andrej Kiska.

Noc výskumníkov v ZOC MAX v Poprade začala vlastne už 14.9.2015, keď tu pracovníci Astronomického ústavu SAV z Tatranskej Lomnice inštalovali výstavu obsahujúcu 25 veľkoškálových obrazov vesmírnych telies, dva postery o práci Slovenského hydrometeorologického ústavu v Gánovciach pri Poprade (SHMÚ) a dva postery o práci Výskumného ústavu chemických vlákien vo Svite (VÚCHV). Výstava trvala do 26.9.2015. Jej súčasťou bola aj videofilm „Dynamický vesmír“, ktorý bol premietaý v priestoroch nákupného centra, Dovedna videlovýstavu viac ako 2000 návštevníkov.

25. septembra prebiehal program Európskej noci výskumníkov od 10.00 h do 21.00 h. Predpoludním sa uskutočnila prednáška s obšírnou diskusiou, ktorú robil Mgr. M. Husárik, PhD. pre žiakov školy z Mnoheľovej ulice.

Slávnostné otvorenie Noci výskumníkov sa uskutočnilo o 15.00 hodine za prítomnosti pozvaných hostí: primátora mesta Svit p. ing. M. Škvareka, riaditeľa VÚCHV ing. M. Budzáka a RNDr. A. Pribullovej, CSc., vedúcej pobočky SHMÚ v Gánovciach pri Poprade. ZOC MAX zastupovali jeho riaditeľ Ing. I. Treskoň a Ing. R. Korenko a Astronomický ústav SAV zastupoval RNDr. Vojtech Rušin, DrSc., organizátor Noci výskumníkov. Slávnostné otvorenie spestrilo účinkovanie detského folklórneho súboru POPRADČAN zo Základnej umeleckej školy v Poprade. V troch vstupoch, za sprievodu čarovných zvukov harmoniky, nám členovia detského súboru v krojovanom oblečení predviedli rezké tance a ich vystúpenie prítomní odmenili bohatým potleskom. Kultúrna vložka bola prekvapením a spestrením akcie.

Popoludňajší program tvorili prednášky, ktoré boli v čase od 18.50 do 19.15 prerušené vzácnou návštevou – prezidenta Slovenskej republiky, pánom Andrejom Kiskom, ktorého príchod bol sprevádzaný vrelým potleskom. Vo svojom príhovore prezident Kiska zdôraznil, že základom k osobnému a spoločenskému prospechu  je vzdelanie. „Sám som kedysi vo svojich počiatkoch pracoval v službách SAV a vysoko si cením prácu vedcov. Budúcnosť národa je v rukách múdrych a inteligentných ľudí.“ V závere svojho príhovoru dôrazne a s úsmevom na tvári apeloval na mládež, aby sa nebáli a študovali. Po príhovore sa prezident Kiska v sprievode Vojtecha Rušina a ďalších prednášateľov pobrali na krátku prehliadku výstavou, pričom prezident sa živo zaujímal o vystavené vesmírne objekty na paneloch a o viacerých z nich živo diskutoval. Prehliadka sa musela prerušiť veľkým záujmom prítomných o fotografovanie sa s prezidentom, čomu sa prezident absolútne nebránil, hoci členovia jeho protokolu, dívajúc sa na hodinky, mu stále pripomínali, že o niekoľko minút ma ďalšie stretnutie. Záver návštevy pána prezidenta sa ukončil spoločnou fotografiou s realizačným tímom Noci výskumníkov. Pri rozlúčke odovzdal pán Vojtech Rušín prezidentovi tričko Noci výskumníkov 2015 a vyjadril nádej, že pán prezident si nájde čas na festival vedy aj v budúcom roku a súčasne pozval pána prezidenta na návštevu hvezdárne na Skalnatom plese, kde sa nachádza nový ďalekohľad s priemerom 1,3 m. Pozvanie bolo s vďakou prijaté. Prezident prijal aj osobný dar, knihu Vojtecha Rušína - „Poézia ľudskej duše.“

Európsku noc výskumníkov 2015 v Poprade navštívilo 1200 fanúšikov vedy a výskumu.