Pomôžte učiteľom chémie a deťom! Podporte crowfdundingovú kampaň ChemPlay!

Pomôžte učiteľom chémie a deťom! Podporte crowfdundingovú kampaň ChemPlay!

ChemPlay je nová hra na zábavné učenie anorganickej chémie. Vďaka Vám sa môže dostať aj do škôl a priamo k deťom.
Dvaja 16 roční tínedžeri - Ivana Kravárová a Adrián Hegedűš, vymysleli stolovú hru, ktorá dokáže zábavnou formou priamo na hodinách naučiť anorganickú chémiu, udržať pozornosť detí po celých 45 minút a učiteľ zároveň, bez toho, aby deti stresoval, dokáže behom pár minút preveriť ich vedomosti.
Autori hru testovali v školách na Slovensku aj v Čechách. Získala viacero ocenení, napr. v českom Nápade roku 2015, v Social Impact Award Slovakia 2015 alebo Bravo vědě v Pardubiciach. Získala aj Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave a tiež cenu AMAVET-u, vďaka čomu ju autori odprezentovali na výstave v Bruseli. 
Vyskúšať a zažiť na vlastnej koži ste ju mohli aj počas Európskej noci výkumníkov 2015 v bratislavskom V-klube. Čo bola prvá masívnejšia prezentácia hry pre širšiu verejnosť a stretla sa s veľkým úspechom. Za ChemPlay-ákmi prišli skupiny žiakov aj zo vzdialenejších miest.

Učitelia chémie, ktorí sa s hrou stretli počas testovaní a na odborných konferenciách, o ňu prejavili veľký záujem. Hra ChemPlay je pripravená do výroby. Projektu, ale hlavne učiteľom a deťom, môžete teraz pomôcť tým, že podporíte crowfundingovú kampaň ChemPlay. Ak sa v jednej škole nájde 33 rodičov, ktorí kampaň podporia symbolickou čiastkou 5 eur, škola získa kompletnú sadu ChemPlay pre celú triedu. Učiteľ chémie ju niekoľko rokov bude môcť využívať na vyučovaní všetkých ročníkov.

Hru už finančne sponzoruje niekoľko spoločností, stále to však celkom nestačí. Prostredníctvom crowdfundingovej kampane, by chcel projekt získať  ďalšie finančné prostriedky na výrobu hry, ale tiež dosiahnuť, aby hra vošla do povedomia širšej verejnosti. Každý prispievateľ dostane symbolickú odmenu a hru si k tomu môže objednať pre seba, alebo ju darovať ktorejkolvek škole na Slovensku alebo v Čechách. Tymto sposobeom sa snazime pomoct skolam, aby hru ziskali do svojej vybavy zdarma.
Podrobnosti o priebehu kampane a spôsob, ako ju podporiť nájdete tu: www.startlab.sk/chemplay

www.chemplay.eu

www.facebook.com/chemplaysk