Honeywell green boot camp

Honeywell green boot camp

Jedinečná príležitosť pre učiteľov z celého sveta! Vzdelávací program pre „zelenšiu“ budúcnosť a „učiteľov zajtrajška“ v slnečnej Kalifornii. Rozšírte si  vaše vedomosti  z oblasti environmentálnej výchovy, ekológie a trvalej udržateľnosti a inšpirujte vašich žiakov!

Štvordňový vzdelávací workshop bez akýchkoľvek finančných nákladov v americkom San Diegu môže byť vašou životnou príležitosťou, v rámci ktorej efektívne doplníte vaše odborné vzdelanie a  profesionálny rozvoj!

Prihlasovanie do programu

  • Prihlasovací formulár: www.honeywellinteract.com/greenbootcamp
  • Prijímanie žiadostí: 16.2. – 20.3. 2015
  • Výsledky výberového konania: 20.4. 2015
  • Termín konania programu:  21. – 25. 6. 2015
  • Miesto konania programu: SAN DIEGO, CALIFORNIA

Jednoduchý prihlasovací online formulár môžete vyplniť a poslať do 20. marca a už v júni môžete patriť k účastníkom interaktívneho programu, plného praktických cvičení a inovatívnych vzdelávacích metód zameraných na trvalo udržateľný rozvoj, obnoviteľné zdroje energie, kvalitu vody, solárnu energiu apod.    
Učebný plán programu je vyvinutý učiteľmi pre učiteľov. Odídete tak s učebnými pomôckami a materiálmi, vďaka ktorým budete môcť  efektívne vyučovať a inšpirovať vašich žiakov.

O programe

Spoločnosť Honeywell, ktorá tento výnimočný program realizuje, hľadá motivovaných a ekologicky uvedomelých učiteľov akéhokoľvek odborného zamerania, ktorí vyučujú
na 2. stupni základných škôl alebo na stredných školách (žiakov a študentov vo veku 11 – 15 rokov). Keďže celý program prebieha v anglickom jazyku, podmienkou je samozrejme jeho plynulé ovládanie a schopnosť rozumieť hovorenému aj písanému slovu a komunikovať. Tento vzdelávací program prináša výzvy a pomáha objaviť nové spôsoby, ako sprostredkovať študentom ekologické koncepty o trvalej udržateľnosti. Honeywell investuje do prípravy a vzdelávania tzv. „učiteľov zajtrajška“, podporuje vedu, prírodovedné a matematické vzdelanie a ponúka štipendiá plne pokrývajúce náklady na ubytovanie, stravu i cestovné náklady vybraných účastníkov.   
Vznik vzdelávacieho programu Green Boot Camp iniciovala spoločnosť Honeywell v spolupráci s County Vocational Technical School v Scotch Plains v New Jersey v roku 2012. 
Snahou je vzdelávať a pripravovať študentov pre tzv. zelené profesie budúcnosti. Vzdelávacie požiadavky  a nároky žiakov sa každým rokom menia a posúvajú, rovnako ako pracovné požiadavky zamestnávateľov. Na tieto zmeny a transformácie v spoločnosti  musia vzdelávacie inštitúcie reagovať včas a aplikovať ich do praxe. Práve počas štúdia na stredných školách sa študenti rozhodujú o svojom budúcom smerovaní a či budú  pokračovať v štúdiu prírodných vied. Cieľom programu je pripraviť moderných učiteľov schopných inšpirovať
a motivovať študentov v procese ich rozhodovania. Green Boot Camp môže pomôcť pripraviť študentov pre nové ekologické pracovné pozície budúcnosti.

Spoločnosť Honeywell

Honeywell je jedna z popredných celosvetových spoločností, ktorá ponúka riešenia a produkty v oblasti meracej, regulačnej a automatizačnej techniky. Tieto technológie sledujú svetové trendy, ako sú energetická účinnosť, výroba čistej energie, bezpečnosť pri práci, zabezpečenie objektov, globalizácia a produktivita výroby zákazníkov.  Nadnárodný koncern Honeywell je svetovým lídrom v oblasti technológií a výroby, pôsobiaci v mnohých priemyselných odvetviach. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Morris Town, New Jersey, USA. Vo viac ako 100 krajinách sveta poskytuje svojím zákazníkom komplexné služby a inovatívne riešenia v oblastiach letectva, automatizácie a riadenia, automobilového priemyslu a špeciálnych materiálov. S približne 132 000 zamestnancami po celom svete, vrátane viac ako 22 000 vedcov a inžinierov, sa spoločnosť zameriava predovšetkým na vysoký pracovný výkon, kvalitu odvedenej práce, spoľahlivé dodávky tovaru, služieb a iných činností, ktoré vykonáva. 

Viac informácií:
www.honeywellinteract.com/greenbootcamp