Honeywell@educators space academy

Honeywell@educators space academy

Vzdelávací program pre učiteľov matematiky a prírodných vied , ktorý sa koná v  Huntsville, Alabama,USA. Rozšírte si  vaše vedomosti  z oblasti vedy a vesmíru a inšpirujte vašich žiakov!
Päťdňový  vzdelávací workshop bez akýchkoľvek finančných nákladov v americkom vzdelávacom centre  Huntsville, môže byť vašou životnou príležitosťou, v rámci ktorej efektívne doplníte vaše odborné vzdelanie a  profesionálny rozvoj!

Prihlasovanie do programu

  • Prihlasovací formulár: https://educators.honeywell.com/application
  • Prijímanie žiadostí: 9.11. 2015 - 4.1.2016
  • Termín konania programu:  8.-14.6.2016 a 15.-21.6.2016
  • Miesto konania programu: HUNTSVILLE, ALABAMA

Jednoduchý prihlasovací online formulár môžete vyplniť a poslať do 4. januára 2016 a už v júni 2016 môžete patriť k účastníkom interaktívneho programu, plného praktických cvičení a inovatívnych vzdelávacích metód zameraných na simulácie zážitkov astronautov, participáciu pri testovaní rakiet, stretnutia s atronautami a oveľa viac.

Učebný plán programu je vyvinutý učiteľmi pre učiteľov. Odídete tak s učebnými pomôckami a materiálmi, vďaka ktorým budete môcť  efektívne vyučovať a inšpirovať vašich žiakov.

O programe

Honeywell Educators Space Academy /HESA/ poskytuje učiteľom príležitosť obnoviť ich učebne nápadmi a lekcie premeniť na nezabudnuteľné vzdelávacie skúsenosti pre budúce generácie vedcov. Počas päťdňového programu sa učitelia intenzívne  zúčastňujú 45 hodín v učebni i laboratóriu, kde sú zameraní na kozmickú vedu a výskum. Od roku 2004 tento program absolvovalo viac ako 2375 pedagógov z 55 krajín.
Keďže celý program prebieha v anglickom jazyku, podmienkou je samozrejme jeho plynulé ovládanie a schopnosť rozumieť hovorenému aj písanému slovu a komunikovať. Tento vzdelávací program prináša výzvy a pomáha objaviť nové spôsoby, ako sprostredkovať študentom vedu a výskum inovatívnym spôsobom. Honeywell investuje do prípravy a vzdelávania, podporuje vedu, prírodovedné a matematické vzdelanie a ponúka pokrytie nákladov na ubytovanie, stravu i cestovné náklady vybraných účastníkov.

Spoločnosť Honeywell         

Honeywell je jedna z popredných celosvetových spoločností, ktorá ponúka riešenia a produkty v oblasti meracej, regulačnej a automatizačnej techniky. Tieto technológie sledujú svetové trendy, ako sú energetická účinnosť, výroba čistej energie, bezpečnosť pri práci, zabezpečenie objektov, globalizácia a produktivita výroby zákazníkov.  Nadnárodný koncern Honeywell je svetovým lídrom v oblasti technológií a výroby, pôsobiaci v mnohých priemyselných odvetviach. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Morris Town, New Jersey, USA. Vo viac ako 100 krajinách sveta poskytuje svojím zákazníkom komplexné služby a inovatívne riešenia v oblastiach letectva, automatizácie a riadenia, automobilového priemyslu a špeciálnych materiálov. S približne 132 000 zamestnancami po celom svete, vrátane viac ako 22 000 vedcov a inžinierov, sa spoločnosť zameriava predovšetkým na vysoký pracovný výkon, kvalitu odvedenej práce, spoľahlivé dodávky tovaru, služieb a iných činností, ktoré vykonáva.

Viac informácií: https://educators.honeywell.com/

https://www.facebook.com/HoneywellEducators/