Európska noc výskumníkov 2015 vo fotografiách

Európska noc výskumníkov 2015 vo fotografiách

Popozerajte si fotogalérie z jednotlivých festivalových miest, ktoré zachytávajú atmosféru plnú radosti a nadšenia. Ďakujeme našim návštevníkom, ako ja všetkým slovenskýcm vedcom a výskumníkom, ktorí s vervou prezentovali svoju prácu a výskum. Vďaka Vám všetkým je festival vedy na Slovensku jedinečným zážitkom, na ktorý sa nezabúda!