Darujte 2% z daní na festival vedy Európska Noc výskumníkov

Darujte 2% z daní na festival vedy Európska Noc výskumníkov

Aj v roku 2015 môžete prispieť 2% na činnosti súvisiace s podporou a popularizáciou slovenskej vedy v spoločnosti.

Ako sme využili 2% v minulosti? 

V roku 2014 Vaše 2% pomohli zorganizovať podujatie celosvetového rozmeru FESTIVAL VEDY Európska Noc výskumníkov 2014. Vďaka Vám sme mohli priniesť prezentácie úspešných výsledkov slovenskej vedy až do piatich miest na Slovensku.
Fotogaléria projektu

Ako SOVVA využije darované prostriedky? 

Všetky darované prostriedky podporia propagáciu vedy a výskumu medzi deťmi, študentmi a zástupcami širokej verejnosti. Prostriedky budú využité počas FESTIVALU VEDY Európska Noc výskumníkov 2015. Naším cieľom je zatraktívniť vedeckú kariéru pre budúce generácie. Vieme, že vedecký pokrok potrebuje zanietených nasledovateľov, ktorí sú aj medzi Vami, preto je našou snahou zachovať tradíciu a aj tento rok Vám priniesť v poradí 9. ročník skvelého podujatia.
Viac o projekte

Ako poukázať 2 % zo svojej dane z príjmu? 

Podľa zákona č.595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane z príjmu v prospech neziskovej organizácie. Podporíte tak dobrú vec, no pre vás to nepredstavuje žiadne výdavky navyše.

Percentá z dane môžete poukázať podľa toho, či ste:

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 

Názov: SLOVENSKÁ ORGANIZÁCIA PRE VÝSKUMNÉ A VÝVOJOVÉ AKTIVITY
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
IČO: 379 295 51
Sídlo: Štefánikova 19, 811 05 Bratislava

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na info@sovva.sk

ĎAKUJEME!