10. výročie Noci výskumníkov v Európe

10. výročie Noci výskumníkov v Európe

Science is wonder-ful. Alebo veda je nádherná, úžasná, ale aj plná zázrakov! V tomto duchu sa vstredu ponesie oslava 10. narodenín Noci výskumníkov v Európe.

Dátum: 23. september 2015, streda, 10.00 - 20:00,
Miesto: 
Autoworld (Parc du Cinquantenaire), Brusel

Pri príležitosti 10. výročia Európskej Noc výskumníkov sa bude v Bruseli, už túto stredu, konať oslava vedy z celej Európskej únie. Udalosť otvorenú širokej verejnosti, bude reprezentovať aj Slovensko.

Festival vedy prieniesol za 10 rokov svojej existencie vedu a výskum k širokým masám, a to prosterdníctvom množstva poduajtí konajúcich sa po celeje Európe.
Ich počet každý rok narastá s cieľom upútať pozornosť laickej verejenosti k aktuálnemu dianiu vo vede, no najmä inšpirovať a motivovať mladých ľudí, aby sa o vedu zaujímali, aby sa jej venovali a aby v nej našli uplatnenie.

Podujatie v Bruseli ponúkne živé experimenty a osobné diskusie s množstvom vedcov a výskumníkov z celej Európy, rýchle 3.minútové prezentácie aktuálnych vedeckých projektov, výstavu najlepších vynálezov a obajvov, ku ktorých vzniku prispela podpora EU a program Marie Curie Sklodowska a množstvo sprievodných akcií.

Ak máte cestu do Bruselu, alebo sa tam aktálne nachádzate, neváhajte a navštívte túto výnimočnú udalosť, kde Vás presvedčia, že  Veda je úžasná!

Viac o udalosti.

Program