Veda a technika – minulosť, prítomnosť a budúcnosť

Veda a technika – minulosť, prítomnosť a budúcnosť

Zapojte sa do súťaže pre žiakov, študentov a mladých ľudí o najlepší vedecký film!
Súťaž bude súčasťou 1. ročníka Festivalu vedeckých filmov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do súťaže v troch kategóriách: 1. deti vo veku do 12 rokov; 2. mládež vo veku od 13 do 18 rokov; 3. mladí ľudia vo veku od 19 do 30 rokov. Vlastné filmové dielo môže autor natočiť na kameru, mobil, fotoaparát. Dĺžka diela by nemala mať viac ako 3 minúty.

Autor súťažné dielo zaregistruje prostredníctvom elektronickej prihlášky na webovej stránke www.fvf.cvtisr.sk a uloží do online úschovne na stránke www.fvf.cvtisr.sk.
Na stránke festivalu nájdete aj bližšie informácie, podmienky a pravidlá súťaže a kontakt na vyhlasovateľa súťaže.
Uzávierka súťaže je 30. septembra 2014.