Pozývame Vás do MerkurHriska!

Pozývame Vás do MerkurHriska!

Nájdete ho na Európskej noci výskumníkov v  Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline  i Košiciach.

Na čo sa môžete tešiť?

 • Pár naozaj úžasných modelov postavených zo stavebnice Merkur (to by ste neverili, čo už táto stavebnica ponúka).
 • Súťaže pre tímy detí zo škôl.Ako bude súťaž prebiehať?

1. kategória - 1. stupeň ZŠ

Súťažia tímy troch žiakov. Ich úlohou je postaviť za 30 minút podľa návodu presne určený model.
Kritériá hodnotenia:

 • presnosť stavby (dodržanie návodu)
 • pohyblivosť stroja
 • dodržanie časového limitu (postavenie v čo najkratšom čase)

2. a 3. kategória - 2. stupeň ZŠ, stredné školy (dve osobitné kategórie, žiaci osemročných gymnázií priradení k primeranej kategórii)

Súťažia tímy troch žiakov. Ich úlohou je postaviť  za 45 minút model s čo najväčšou pohyblivoťou a funkčnosťou, a prezentovať jeho schopnosti.
Kritériá hodnotenia:

 • pohyblivosť stroja
 • kreativita
 • spôsob prezentácie

Víťazný tím v každej kategórii bude odmenený stavebnicou.


Časový rozvrh:

 1. kategória / 10:00-11:00
 1. kategória  / 11:00-12:15
 1. kategória  / 12:45-14:00


Príďte si s nami užiť trochu zábavy!

Prihlásiť na súťaž sa môžete prostredníctvom tohto formulára.

Pozor, počet účastníkov súťaže v každom meste je obmedzený, preto neváhajte!