Dá sa vypočítať kvalita školy?

Dá sa vypočítať kvalita školy?

Od výskumníkov NÚCEM-u sa to môžete počas Noci výskumníkov dozvedieť! Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) predstaví v Bratislave svoje aktivity v rámci národného projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Verejnosť si bude môcť vyskúšať elektronické testové úlohy a vypočuť prednášku o pridanej hodnote vo vzdelávaní. 

Prednáška pod názvom Dá sa vypočítať, ktorá škola je lepšia? odhalí podstatu pridanej hodnoty vo vzdelávaní, ktorú skúmajú odborní pracovníci NÚCEM-u v národnom projekte. Prezentácia dvojice výskumníkov RNDr. Márie Kolkovej a PhD. Ing. Pavla Kaclíka bude zaujímavá nielen pre odborníkov, učiteľov, ale i rodičov školopovinných detí a študentov. Prednáška so zameraním na pridanú hodnotu vo vzdelávaní sa uskutoční  o 14:00 hodine vo V-klube Národného osvetového centra na Námestí SNP 12 (oproti Starej Tržnici).


Vo V-klube bude zriadená aj mini učebňa E-testovanie pre školy, kde si návštevníci festivalu na notebookoch budú môcť vyskúšať moderné elektronické úlohy so zameraním na finančnú, štatistickú, prírodovednú, čitateľskú a matematickú gramotnosť, ako aj úlohy z maturitného testu zo slovenčiny, či učiteľský test, ktorý vychádza z výrokov pedagóga J. A. Komenského. Testy z gramotností sú určené predovšetkým na to, aby žiaci využili svoje vedomosti v riešení príkladov, ktoré vychádzajú zo situ