ASFEU vyhlasuje súťaž pre študentov vysokých škôl - Nauč ma rozumieť vede

ASFEU vyhlasuje súťaž pre študentov vysokých škôl - Nauč ma rozumieť vede

Je tu skvelá príležitosť zapojiť sa do súťaže a vytvoriť krátke a zábavné video na tému Nauč ma rozumieť vede, ktoré školákom pomôže s fyzikou, chémiou či biológiou.
Práve s nimi je vraj svet okolo nás zábavny. Súhlasíte? PS: A vyhrať môžete tablet : )

Predmetom súťaže, ktorú 12. 2. 2014 vyhlásila Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).  je vytvoriť krátke video (hrané, animované, dokumentárne alebo kombinované) v maximálnej dĺžke 5 minút, ktoré má vtipne, pútavo, a zároveň náučne priblížiť žiakom základných škôl vedecké zákony, ktoré ovplyvňujú náš život.

Prečo sa voda mení na ľad, dúha je farebná a veci nám padnú na zem? A ako vlastne funguje svet okolo nás? Možno práve podobné otázky z prírodovedy, fyziky a chémie ostávajú nezodpovedané pre mnohých žiakov. Súťaž podporuje kreativitu študentov, ktorí vo videu vysvetlia ktorúkoľvek oblasť vedy. Výber cieľového ročníka základnej školy  je ľubovoľný.

Do súťaže môže každý vysokoškolák poslať maximálne jedno audiovizuálne dielo - video. Traja najlepší získajú najmodernejší tablet.

Viac informácií o súťaži nájdete TU.