Veda netradične – interaktívne vedecké prezentácie

Veda netradične – interaktívne vedecké prezentácie

13. 11. 2013 (streda) od 9:00 do 17:00 hod., vstup je voľný.
prezentácie výsledkov výskumu a vývoja vybraných inštitúcií

Pozývame Vás na Prezentačné podujatie Týždňa vedy a techniky 2013, ktoré sa bude konať  v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR, na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava.
Prezentované budú výsledky výskumu a vývoja vybraných inštitúcií.
Podujatie je určené  pre školské skupiny a pre verejnosť.

Viac informácií o podujatí nájdete na webovej stránka,

Podujatie môžete sledovať aj na Facebooku.