Povolanie vedca umožňuje naplno zamestnať vašu tvorivosť, čím sa vyhnete stereotypnej práci

Povolanie vedca umožňuje naplno zamestnať vašu tvorivosť, čím sa vyhnete stereotypnej práci

RNDr. Štefana Koca, PhD. z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity stretnete počas Noci výskumníkov v Košiciach v stánku pod názvom 3D bodky. Spolu so svojimi kolegami Vám predstaví technológiu leteckého 3D laserového skenovania zemského povrchu a objektov nachádzajúcich sa na ňom a proces spracovania získaného bodového poľa pre analýzu prírodných javov spätých so zemským povrchom. V rámci prezentácie uvidíte aj bezpilotnú helikoptéru Scout B1 – 100 a na simulátore si budete môcť vyskúšať jej ovládanie.
My sme sa pána Koca spýtali na jeho vzťah k vede aj zázrakom.

Čím ste chceli byť, keď ste boli malý?
V úplných začiatkoch, pokiaľ si pamätám, som pomerne dlho chcel byť vodičom smetiarskeho auta :). Neskôr, keď som začal chodiť do školy, naučil sa čítať a postupne sa stretával s novými vyučovacími predmetmi, mi najviac učarovali mapy a dejiny, čo mi ostalo dodnes.

Existuje niečo, čo dnes, ako dospelý vedec  vnímate ako zázrak?
Ja som stále užasnutý z toho, ako moderné technológie v pomerne krátkom čase dokázali zefektívniť prácu vo výskume a zároveň priniesť nové možnosti, o ktorých sa mohlo starším kolegom nejakých dvadsať rokov dozadu iba snívať.

Existujú zázraky vo vede?
Podľa mňa každý jeden vedecký objav, ktorý nám pomôže pochopiť doteraz nejasné skutočnosti a umožní ho využiť v prospech ľudstva, je malý zázrak.

Aký je predmet Vášho výskumu a aké má uplatnenie v spoločenskej a hospodárskej praxi?
Ja sa zaoberám analýzou a modelovaním procesov a javov prebiehajúcich v krajine (napr. erózia pôdy) s využitím nástrojov geografických informačných systémov. To nám umožňuje identifikovať, aké faktory vplývajú na tieto procesy a javy a z toho odvodiť návrhy, ktoré by umožnili minimalizovať nepriaznivý vplyv na aktivity človeka v jeho životnom prostredí.

V čom môže byť povolanie vedca zaujímavé pre mladú generáciu?
Tak najmä pre zvedavú časť mladej generácie môže byť toto povolanie cestou k uspokojeniu jej zvedavosti a zároveň je to povolanie, ktoré umožňuje naplno zamestnať vašu tvorivosť, čím sa vyhnete stereotypnej práci.

Zapájate sa do medzinárodných projektov, napríklad 7. Rámcového program? Čo Vám takéto projekty prinášajú a čo môžu priniesť slovenskej vede?
V dnešnom globalizovanom svete je zapájanie sa do medzinárodných projektov takmer nevyhnutnosť. Spolupráca na takýchto projektoch mi umožňuje rozvíjať širšiu spoluprácu s ľuďmi zo zahraničia, ktorí sú profesijne rovnako zameraní ako ja, čím sa dostávam do kontaktu s novými informáciami, a zároveň môžem prezentovať výsledky svojej práce v zahraničí. Slovenskej vede to umožňuje etablovať sa na medzinárodnom vedeckovýskumnom poli.