Neboj sa použiť svoj hlas a získaj stáž vo vedeckom ústave SAV!

Neboj sa použiť svoj hlas a získaj stáž vo vedeckom ústave SAV!

Uzávierka súťaže HLAS ĽUDU je predĺžená! Až do 15. septembra sa môžete zapojiť a poslať nám Vaše literárne práce!

Študenti, ktorí absolvovali 11. ročník Detskej Univerzity Komenského, sa ešte stále môžu zapojiť do literárnej súťaže Noci výskumníkov pod názvom HLAS ĽUDU, budú môcť vyhrať 3-dňovú stáž v jednom z vedeckých ústavov Slovenskej akadémie vied!
Stačí napísať esej, či poviedku na  max. 3 strany (A4) o tom, čo Ťa trápi, čo Ťa zaujíma a čomu by podľa Teba mali slovenskí vedci venovať svoju pozornosť.
Ako by svojou prácou a výskumom najlepšie pomohli Slovensku?
Neváhaj a pošli nám svoje práce najneskôr do 15.. septembra! Súčasťou práce môžu byť obrázky, fotografie, prípadne vysvetľujúce schémy, ktoré sa do počtu znakov ani rozsahu práce nezapočítavajú.
Víťaza súťaže vyberie odborná porota zložená zo zástupcov SAV, SOVVA , DUK a spoločnosti Datalan. Cenou bude 3-dňová stáž v jednom z vedeckých ústavov SAV zvoleného adekvátne k tematickému zameraniu víťaznej práce.

Neváhaj a odhaľ nám svoje myšlienky a nápady! Prejav svoj záujem a šikovnosť  a dostaň sa medzi skutočných vedcov! Spoznaj ich špecializované pracoviská, prístroje a laboratóriá! Staň sa súčasťou tímu najlepších slovenských vedcov, sleduj ich pri práci, pomôž im v ich výskume, pracuj na nových objavoch a prispej k novým výsledkom!
Tešíme sa na Tvoje nápady!