Navšívili sme aj deti v odľahlých lokalitách

Navšívili sme aj deti v odľahlých lokalitách

Vďaka spolupráci SOVVA s občianskym združením EQUITY sa už 4 rok podarilo priniesť Noc výskumníkov aj tým, ku ktorým vedci a výskumníci bežne neprichádzajú, deťom žijúcim v odľahlejších, častokrát aj chudobných kútoch Slovenska. V lokalitách odkiaľ je pre deti jednak ďaleko, jednak draho zájsť na podujatie konané vo veľkých mestách. O to viac sa tu však tešia z každej špeciálnej udalosti a o to spontánnejšie sa do prezentácií a ukážok zapájajú.
Riaditelia miestnych škôl boli myšlienke prezentovať skutočnú vedu priamo na školských laviciach od začiatku maximálne otvorení. A tak skupina zapálených mladých vedeckých pracovníkov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, precestovala vyše 800 km, aby sa v rámci Noci výskumníkov 2013 stretla so žiakmi základných škôl v Spišskom Hrhove a v Spišskom Podhradí. Scenár podujatia bol pripravený tak, aby ho v v oboch školách zažilo, čo najviac žiakov, teda všetci žiaci 2.stupňa vrátane špeciálnych tried, čo bolo takmer 150 detí.
Úžasné tajomstvá „života v dávnych dobách“ deťom odhaľovala Natália Hudáčková a Silvia Králiková z Katedry geológie a paleontológie, ktoré priniesli množstvo skamenelín, špeciálny mikroskop a viacero obrázkov a videoprojekcií, a touto pútavou prezentáciou deti ihneď zaujali.
Peter Šottník z Katedry ložiskovej geológie porozprával deťom o horninách a mineráloch, ktoré stretávajú v každodennom živote. Objasňoval, na čo sú dobré, na čo slúžia a ako sa spracovávajú. Pribížil im aj prácu baníkov a ukázal mnoho vzoriek, exponátov a ukážok reálnych predmetov, ktoré sa používajú, alebo používali v praxi.
Csaba Igaz z Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a didaktiky je majster v predvádzaní zázračných a hlavne tajomných pokusov z chémie. Spolu so Zuzanou Halákovou z rovnakej katedry stvárali s pomocou žiackych pomocníkov „chemické kúzla“ zo surovín, ktoré sa nájdu v bežnej domácnosti. Deťom vyčarovali údiv na tvári rôznymi farebnými efektmi, dymením, búchaním, ako aj tajomným písmom.
Podujatia na oboch školách prebiehali v bezprostrednej atmosfére  a v spontánnej diskusii výskumníkov z Univerzity Komenského so žiakmi a učiteľmi. Otázky a odpovede nemali konca kraja. Deti (aj učitelia) boli všetkými tromi prezentáciami (paleontologickou, geologickou aj chemickou) nadšení. Okrem toho boli deti veľmi pyšné na to, že sú priamou súčasťou celoeurópskeho podujatia a že práve oni a ich škola si zaslúžili, aby veda prišla až priamo za nimi.
Výskumníci sa spoločne zhodli na tom, že tieto stretnutia ich obohatili svojou spontánnosťou a úprimnou radosťou z každej aktivity, informácií, či experimentov,  ktoré s nadšením sledovali. Príjemný pocit, s ktorým zo škôl odchádzali im plne vykompenzoval 6 hodín cesty, ktoré mali pred sebou. 
Festival vedy Noc výskumníkov aj v tomto roku potvrdil, že dlhé cesty do končín, kde bežne výskumníci a vedci nechodia majú svoje opodstatnie a význam.
A tak sa o rok tešíme na ďalšiu cestu s festivalom vedy a našimi výskumníkmi, ktorých poslaním sa už okrem vedeckej práce, stalo aj šírenie radosti a nevšedných zážitkov.
Ďakujeme im za to!

Viac informácií o aktivitách občianskeho združenia EQUITY nájdete tu.