Molekulárny biológ Peter Celec

Molekulárny biológ Peter Celec

Doc. Celec sa vo svojej vedeckej praxi venuje základnému a translačnému výskumu v oblasti normálnej a patologickej fyziológie, molekulárnej biológie a medicíny. Publikoval viac ako 40 CC článkov, ktoré boli citované viac ako 200 krát, pričom jeho Hirschov index je 9. Podieľa sa na riešení viacerých vedeckých projektov z APVV, MZ SR, VEGA či štrukturálnych fondov. Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti sa podieľal na založení inovatívnej spoločnosti Geneton. 

Pozrite si prvý zo šiestich videoprofilov špičkových slovenských vedcov pripravených v rámci projektu Noc výskumníkov 2013.