Milan Gregor o priemyselnom inžinierstve

Milan Gregor o priemyselnom inžinierstve

Prof. Gregor je absolventom Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (dnes STU v Bratislave). Následne pôsobil v priemysle a od roku 1984 do 2008 na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline (dnes Žilinská univerzita v Žiline), kde sa zameriaval predovšetkým na projektovanie automatizovaných výrobných systémov.

Je spoluzakladateľom Slovenského centra produktivity a Stredoeurópskeho technického inštitútu (CEIT). Vo svojom výskume úzko spolupracuje najmä s priemyslom, a to najmä v týchto oblastiach: • Simulácia výrobných systémov • Digitálny podnik  • Dielenské plánovanie a riadenie výroby • Logistika  • Priemyselné inžinierstvo • Lean Production

Spolupracoval na riešení viacerých medzinárodných výskumných projektov, ako aj na riešení národných projektov. Je držiteľom ceny podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórií Osobnosť vedy a techniky za rok 2008. 

Pozrite si tretí zo šiestich videoprofilov špičkových slovenských vedcov pripravených v rámci projektu Noc výskumníkov 2013.