Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť

Pozrite si minuloročné videoprofily špičkových slovenských vedcov. 

VEDA JE ŽIVOT: prof. Ing. Peter Sinčák, CSc

VEDA JE ŽIVOT: Igor Kočiš

VEDA JE ŽIVOT: prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.