Kids‘ Lab Hókus – Pókus na Noci výskumníkov 2013

Kids‘ Lab Hókus – Pókus na Noci výskumníkov 2013

Detské laboratórium Kids‘ Lab Hókus – Pókus umožňuje malým bádateľom spoznať zaujímavý svet chémie prostredníctvom zábavných pokusov. Na podujatí Noc výskumníkov 2013 nebude chýbať stánok s atraktívnymi experimentmi ani tento rok. 

Chemická spoločnosť BASF otvorila prvé detské laboratórium v októbri 2011 v SOŠ chemickej v Bratislave. Je súčasťou dlhodobého globálneho edukačného projektu BASF, ktorý je aktívny už vo viac ako 30 krajinách na celom svete. Zmysel projektu je zrejmý: BASF prispieva svojim podielom k popularizácii chémie a prírodovedných vied všeobecne u mladých potenciálnych adeptoch štúdia týchto odborov. Síce to na prvý pohľad nemusí byť jasné, ale bez chémie by život, na ktorý sme zvyknutí, stratil mnoho zo svojej rozmanitosti a ak nebudeme myslieť dopredu a vychovávať si novú generáciu chemikov, prídeme o ďalšie výdobytky našej civilizácie. Stačí sa pozrieť na záujem dnešných stredoškolákov o chemicko-technologické odbory, aby sme zistili, že súčasný stav je potrebné zmeniť. 

BASF sa týmto edukačným projektom zamerala už na tých najmenších. Cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl vo veku 7 až 12 rokov. Doteraz túto možnosť využilo už viac ako 2 800 detí z rôznych miest Slovenska. 

Experimentálny program „Voda miluje chémiu“ 

Modulový program „Voda miluje chémiu“ dáva malým bádateľom príležitosť robiť pokusy a vidieť, ako chémia prispieva k zodpovednému používaniu vody. Počas tohtoročného projektu Noc výskumníkov budú mať deti možnosť urobiť vybraný pokus zameraný na výrobu slizu, počas ktorého si deti samostatne vyrobia obľúbenú detskú hračku, pri ktorej sa naučia, že voda má aj rôzne vlastnosti. 

Prostredníctvom samostatných experimentov môžu deti hravo pozorovať rôzne vedecké javy z ich každodenného života a naučiť sa, že chemické vynálezy sú nielen vzrušujúce, ale tiež prospešné pre verejnosť. 

„BASF hľadala cestu, ako deťom ukázať chémiu čo najzaujímavejším spôsobom. Keďže našim experimentálnym programom už prešlo viac ako 2 800 detí, zdá sa, že sa nám to darí,“ okomentovala existenciu bratislavského Kids‘ Labu Edita Hippová, konateľka BASF Slovensko spol. s r.o.

Počas Noci výskumníkov 2013 bude stánok Kids‘ Lab Hókus – Pókus umiestnený v nákupnom stredisku Avion v Bratislave. Pokusu sa môže naraz zúčastniť 10 detí. Deti budú pracovať bez rodičov, no v dvojiciach. Deťom bude zapožičané ochranné oblečenie a pomôcky. Pokusom ich bude viesť školený odborník s pomocníkom, ktorí deťom vysvetlia tému a priebeh pokusu. Pokus bude trvať 30 min.. Všetky deti, ktoré absolvujú pokus, dostanú po ukončení pokusu darček - samotný sliz i spomienkový predmet.