Jozef Masarik o nukleárnej astrofyzike

Jozef Masarik o nukleárnej astrofyzike

Prof. Masarik vyštudoval jadrovú fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde bol v roku 2001 inaugurovaný za profesora v odbore fyzika. Od roku 1983 pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky. V súčasnosti pôsobí tiež ako dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. 

Vo svojom výskume sa zameriava predovšetkým na jadrovú a subjadrovú fyziku a ich aplikáciu v oblasti geofyzikálneho a kozmického výskumu. Bol vedúcim 12 domácich a 9 zahraničných grantov, spolupracoval na misiách NASA. Spolupracuje tiež na rekonštrukcii klimatickej histórie Zeme. Počas svojej vedeckej kariéry publikoval viac ako 190 prác, ktoré boli citované viac ako 2 300krát. Jeho Hirschov index je na úrovni 25. Prof. Masarik získal tiež v roku 2009 najvyššie slovenské ocenenie "Vedec roka".

Pozrite si posledný zo šiestich videoprofilov špičkových slovenských vedcov pripravených v rámci projektu Noc výskumníkov 2013.