Jozef Juhár o rečových technológiách a ich aplikácia v informatike a telekomunikáciách

Jozef Juhár o rečových technológiách a ich aplikácia v informatike a telekomunikáciách

Prof. Juhár pôsobí na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach ako vedúci Katedry elektroniky a multimediálnych telekomunikácií. 

Vo svojom výskume sa zameriava predovšetkým na spracovanie a prenos rečových a audio signálov, interaktívnych telekomunikačných systémov a služieb. Prof. Juhár taktiež úzko spolupracuje s viacerými inovatívnymi firmami. Publikoval viac ako 220 prác z toho 87 v zahraničných časopisoch a zborníkoch. 

V roku 2002 sa podieľal na založení unikátneho Laboratória rečových technológií v telekomunikáciách. V roku 2010 bola práca laboratóriá ocenená Cenou SAV za vedeckovýskumnú činnosť a v roku 2012 Cenou MŠVVaŠ SR v kategórií Vedecko-technický tím roka, a to za výskum rečových technológií pre slovenčinu a vývoj unikátneho systému na automatický prepis diktátu so širokým praktickým nasadením v súdnictve SR.

Pozrite si štvrtý zo šiestich videoprofilov špičkových slovenských vedcov pripravených v rámci projektu Noc výskumníkov 2013.