Fyzička Eva Majková o nanotechnológiách

Fyzička Eva Majková o nanotechnológiách

Dr. Majková pôsobí od roku 1972 na Fyzikálnom ústave SAV, keď v rokoch 1999 až 2007 pôsobila ako jeho riaditeľka. V roku 2009 bola zvolená za podpredsedníčku SAV pre výskum. 

Vo svojom výskume sa zameriava predovšetkým na výskum procesov na rozhraniach multivrstiev pre RTG optiku a magnetických multivrstiev, štruktúr a samo-usporiadania nanočastíc. 

Kapitoly z jej výskumu môžete nájsť v monografiách Leading-Edge Materials Science Research, Nova Science Publishers 2008 alebo Modern Developments in X-Ray and Neutron Optics, Springer Series in Optical Sciences 2008. Výsledky svojho výskumu publikovala vo viac ako 130 článkoch, prednášala na viac ako 30 medzinárodných konferenciách, citačný index (SCI) má vyšší ako 300. 

Pozrite si piaty zo šiestich videoprofilov špičkových slovenských vedcov pripravených v rámci projektu Noc výskumníkov 2013.