Veda v osade 2014

Veda v osade 2014

Aj v roku 2014 sme v spolupráci s Equity, o.z. zrealizovali Európsku noc výskumníkov v končinách, kde bežne výskumníci nechodia. Dňa 25.9.2014 navštívili mladí vedci, z Prírodovedeckej fakulty UK, základnú školu v Novom Živote a nasledujúci deň základnú školu v Plaveckom Štvrtku.