Veda v osade 15

Veda v osade 15

Projekt v spolupráci s Equity, o.z. je už 6. rok špecifickou súčasťou Noci výskumníkov, v rámci ktorého cestuje skupina zanietených mladých vedcov na miesta a za deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj ľuďom v neľahkej životnej situácii. Najskôr zavítali do Evakuačného tranzitného centra v Humennom, kde predviedli vedeckú show pre utečencov všetkých vekových kategórií. Odtiaľ uháňali do Strání pod Tatrami, kde chceli urobili vedeckú show v útulnej miestnej škole so 4 triedami. Posledná zastávka bola v základnej škole v Spišskom Štvrtku, kde pre žiakov a ich rodičov pripravili Nočnú univerzitu.