Európska noc výskumníkov 2015 v Banskej Bystrici

Európska noc výskumníkov 2015 v Banskej Bystrici

V priestoroch obchodného centra Europa Shopping Centre ste mohli vidieť 27 vedeckých stánkov a prezentácií z Uniterzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity zo Zvolena, Žilinskej univerzity, ale predstavili sa aj spoločnosti Granvia, Slovenská inovačná a energetická agentúra, PosAm, Energoland, zastúpené bolo aj Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a viaceré výskumné ústavy SAV.