Organizátori

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. (SOVVA)

Občianske združenie SOVVA bolo v roku 2007 založené s cieľom podporovať výskumné a inovačné aktivity na Slovensku, prepájať akademickú a priemyselnú sféru a budovať porozumenie medzi vedou a širokou verejnosťou, a to prostredníctvom rôznych aktivít zameraných na popularizáciu vedy. Aj preto sme hrdí, že od roku 2007 organizujeme najväčšie slovenské podujatie v tejto oblasti - FESTIVAL VEDY Európska noc výskumníkov. Adresa: Stefanikova 19, 811 05 Bratislava.

 

Slovenská akadémia vied (SAV)

SAV je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied.

 

Euractiv.sk

EurActiv.sk je súčasťou siete portálov EurActiv, ktorá informuje o vývoji európskych politík v 11 jazykoch, predstavuje najväčší slovenský informačný portál o dianí v Európskej únii. Poskytuje prehľadný súbor aktuálnych článkov a analýz z rozličných oblastí európskej politiky a jej slovenských súvislostí.

 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)

CVTI SR je národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou verejnou knižnicou Slovenskej republiky zameranou na technické odbory a vybrané oblasti prírodných, ekonomických a humanitných vied.